Kazania

Prezbiter, Pastor Senior  br. Henryk Karzełek

Łukasza 9:57-62_Brat Erwin Karzełek_28.04.2019

Modlitwa_Ew. Jana 15:1-16_br. Łukasz Gruszczyński

Krzyż uczniowski_    Ew Łukasza 9:23-26_Pastor Tadeusz Panic

Konferencja Biblijna_Część 2_Moja odpowiedzialność za Zbór_dr teologii Czesław Bassara_18.11.2018

Konferencja Biblijna_Część 1_W jakim celu istnieje Zbór_dr teologii Czesław Bassara_18.11.2018

Konferencja Biblijna_Zmieniające się czasy, czyli postmodernizm i jego wpływ_dr teologii Czesław Bassara_17.11.2018

Konferencja Biblijna_Podstawy pewności zbawienia, czy i jak można utracić zbawienie   _dr teologii Czesław Bassara_17.11.2018

Psalm 27_   Prezbiter Naczelny Cezary Komisarz_19.07.2018

Chrzest Wiary_Pastor Eugeniusz Trzcionkowski_01.07.2018

Gliniane naczynie_   Pastor Ferdynand Karel_24.06.2018 – (94 letni kaznodzieja)

Paszport duchowy_br. Mirosław Kuźma_17.06.2018

Praca Ducha Świętego w człowieku_   Pastor Jarosław Celebański_20.05.2018

Podobieństwo o miłosiernym Ojcu i dwóch zagubionych synach_Pastor Jarosław Celebański_19.05.2018

Prawdziwa Duchowość_Pastor Dawid Kozioł_15.04.2018