Nabożeństwa

Zapraszamy do odwiedzania naszej społeczności

Kiedy się spotykamy?

Nabożeństwo

Niedziela godzina 10:00

Spotkanie modlitewne i Studium Pisma Świętego

Czwartek godzina 18:00

Czego możesz się spodziewać przychodząc do nas na nabożeństwo.

Nabożeństwo niedzielne rozpoczyna się o godzinie 10:00 jest proste w swojej formie. Śpiewamy pieśni, modlimy się i jest zwiastowane Słowo Boże. W pierwszą i trzecią niedzielę przypominamy Pamiątkę śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa /Wieczerza Pańska, Komunia/
Nabożeństwo czwartkowe rozpoczyna się o godzinie 18,00. W pierwszej części czas przeznaczony jest głównie na modlitwę natomiast w drugiej rozważamy poszczególne fragmenty Pisma Świętego
 W czasie nabożeństw odbywają się zajęcia Szkoły Niedzielnej dla dzieci.
Spotkania dla młodzieży odbywają się w każdą sobotę o godzinie 17,00

Spotkania są otwarte dla wszystkich.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂