O Nas

KIM JESTEŚMY

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór „JERUZALEM” w Wodzisławiu Śl. należy do rodziny wolnych kościołów protestanckich.

Jesteśmy  Społecznością Chrześcijańska opierającą  swoje zasady wiary na nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i apostołów. Głosimy zbawienie w Jego osobie – odpuszczenie grzechów przez ofiarę Jezusa Chrystusa złożoną na krzyżu dzięki której każdy człowiek może dostąpić pojednania z Bogiem i doświadczyć przemiany życia. Chcemy by ludzie powrócili do źródła chrześcijaństwa, dlatego wierzymy w Pismo Święte tj. Stary i Nowy Testament jako jedyny, werbalnie natchniony przez Boga, nieomylny i wystarczający autorytet w sprawach życia i wiary. Naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa jest nie tylko religią, ale przede wszystkim sposobem życia zaspakajającym najgłębsze potrzeby człowieka; podkreślając konieczność nawrócenia jako świadomej, osobistej decyzji, która nie może być dziedziczona po rodzicach lub zastąpiona religijnymi obrzędami. 

Nasz byt prawny jest uregulowany przez ustawę Sejmu o stosunku Państwa do Kościoła z dnia 17 maja 1989  ( Dz.U. 1989 Nr 25, poz. 155).

RYS HISTORYCZNY

Więcej o historii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan przeczytasz na stronie:

www.kech.pl